^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zápis dětí do Mateřské školy 3.5. 2018. Den otevřených dveří 10.5. 2018

 NÁŠ KOLEKTIV

 

Mateřská škola Miskovice je pod vedením paní ředitelky Jitky ŠTEFLOVÉ.

Paní ředitelka vystudovala gymnázium v Kutné Hoře a následně zahájila dvouleté nástavbové studium na Střední pedagogické škole v Čáslavi.

Paní ředitelka se společně s paní učitelkou Martinou MÍŠKOVOU stará o třídu BERUŠEK.

Paní učitelka vystudovala Vyšší odbornou pedagogickou školu v Litomyšli.

Obě tak splňují požadavky odborné kvalifikace a jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.

.
    

 

 O třídu VČELIČEK se stará paní učitelka Lenka JELÍNKOVÁ spolu s paní učitelkou Danou LANCOVOU.

Obě paní učitelky vystudovaly Střední pedagogickou školu v Čáslavi, splňují požadavky odborné kvalifikace a jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.

 

 

O školní jídelnu se stará paní Olga BENEŠOVÁ. Má na starost všechno co se týká přihlašování a odhlašování dětí.

 

 

Obídky a svačinky, které si ve školce děti dopřávají každý den připravuje naše paní kuchařka Blanka TŘÍSKOVÁ.

Naše šikovná paní kuchařka Blanka Třísková   

 Naše šikovná paní kuchařka Blanka Třísková

 

 

 

 O čisté prostředí se nám ve školce stará naše teta paní Jana ŠIMONÍČKOVÁ. 

 Naše školičková teta Jana Šimoníčková

    Naše školičková teta Jana Šimoníčková

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.