^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 NÁŠ KOLEKTIV

 

Mateřská škola Miskovice je pod vedením paní ředitelky Jitky ŠTEFLOVÉ.

Paní ředitelka vystudovala gymnázium v Kutné Hoře a následně zahájila dvouleté nástavbové studium na Střední pedagogické škole v Čáslavi.

Paní ředitelka se společně s paní učitelkou Martinou MÍŠKOVOU stará o třídu BERUŠEK.

Paní učitelka vystudovala Vyšší odbornou pedagogickou školu v Litomyšli.

Obě tak splňují požadavky odborné kvalifikace a jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.

.
    

 

 O třídu VČELIČEK se stará paní učitelka Lenka JELÍNKOVÁ spolu s paní učitelkou Danou LANCOVOU.

Obě paní učitelky vystudovaly Střední pedagogickou školu v Čáslavi, splňují požadavky odborné kvalifikace a jsou plně kompetentní k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.

 

 

O školní jídelnu se stará paní Petra MELCEROVÁ. Má na starost všechno co se týká přihlašování a odhlašování dětí.

 

 

Obídky a svačinky, které si ve školce děti dopřávají každý den připravuje naše paní kuchařka Blanka TŘÍSKOVÁ.

Naše šikovná paní kuchařka Blanka Třísková   

 Naše šikovná paní kuchařka Blanka Třísková

 

 

 

 O čisté prostředí se nám ve školce stará naše teta paní Jana ŠIMONÍČKOVÁ. 

 Naše školičková teta Jana Šimoníčková

    Naše školičková teta Jana Šimoníčková

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.