^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zápis dětí do Mateřské školy od 2.5. do 16.5.2021

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

MŠ MISKOVICE

 

 

Školní jídelna MŠ Miskovice zajišťuje stravování pro žáky MŠ a její zaměstnance. Nemá však povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování.

 Jídelní lístek je vystaven po dobu 1 týdne v šatně každé třídy a na internetových stránkách MŠ.

 Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování, která slouží jako matrika a uvede své číslo účtu pro případné vrácení přeplatků za stravné. Tím, že zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Přihláška platí po dobu docházky dítěte do MŠ. Stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním stravování, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

 Stravné se hradí vždy do 25tého dne předešlého měsíce bankovním převodem na účet MŠ. Číslo účtu je 182126156/0300. Variabilní symbol je přidělen každému dítěti a platí jak pro platbu stravného, tak i školného. Vyúčtování se provádí 1x ročně v červenci.

 Odhlašování obědů den předem do 11:30 na tel. čísle 724 173 997 nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podle vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb. se první den neplánované nemoci počítá jako pobyt v MŠ. Oběd si můžete vyzvednout do vlastních jídlonosičů u výdejního okénka (naproti vstupu do třídy Včeliček) od 10:50 do 11:10 hod. Neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. Na další dny je nutno dítě omluvit.

 

Ceník stravného :

strávníci do 6 let                                                       strávníci  7 let

přesnídávka              8,- Kč                         přesnídávka                9,- Kč

oběd                         25,- Kč                         oběd                           26, -Kč

svačina                       8 ,- Kč                       svačina                         9,- Kč

-------------------------------------             ------------------------------------

celkem                       41,- Kč                         celkem                       44,- Kč

======================                     =====================

Děti, které v daném školním roce (1.9. – 31.8.) dovrší 7 let, platí vyšší sazbu a mají nárok

na odebrání větší porce. 

Výše školného je 450,-Kč/měsíc. Školné neplatí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou. 

Čistotu stolů, podlahy jídelny a úklid jídelny během stravování zajišťují pracovnice tímto pověřené. 

Připomínky, stížnosti a dotazy na stravování mohou zákonní zástupci dětí projednat s vedoucí školní jídelny

Bc. Klárou Velebovou.

 

Bc. Klára Velebová

Jitka Šteflová

vedoucí jídelny

ředitelka MŠ

 

Copyright © 2013. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.