^Zpět nahoru
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

O nás

Mateřskou školu najdou rodiče v Miskovicích poblíž hlavní silnice na Prahu. V MŠ jsou pro děti připraveny dvě třídy (Včeličky a Berušky). Kapacita mateřské školy je 50 dětí a věkové složení od 3 do 6 let (třídy jsou věkově smíšené). O děti se starají paní učitelky Lenka Jelínková, Dana Lancová a Martina Míšková; dále vedoucí školní jídelny paní Petra Melcerová a paní kuchařka Blanka Třísková. O úklid v mat. škole se stará paní Jana Šimoníčková. Celý kolektiv pracuje pod vedením paní ředitelky Jitky Šteflové.

Budova školky se skládá ze dvou pavilonů a provozní části. Poloha je téměř ideální, budova je mimo hlavní silnici, je obklopená velkou zahradou,která je plně oplocená s členitým terénem, osázená jehličnatými a listnatými stromy.Plocha zahrady je téměř celá zatravněná. Na zahradě mají děti k dispozici dřevěný zahradní domeček, skluzavku, průlezku, pískoviště a uměle vybudovaný svah. V blízkosti MŠ je les a hřiště. Školní zahrada je využívána po celý rok.

Provoz mat. školy je od 6,30 – do 16,30 hod. Děti mohou docházet do MŠ od 6,30 – do 8,15. Z bezpečnostních důvodů je MŠ uzamčena.

V MŠ mají děti celodenní program, který se skládá z každodenních volných a řízených činností. Dále pak z mimořádných aktivit, jako jsou různá divadelní představení, angličtina. Dále děti s učitelkami navštěvují několikrát do roka nadaci Dítě a kůň; knihovnu, atd. Účastníme se předplaveckého výcviku.

Během šk. roku pořádáme různé besídky pro rodiče, oslavu Dne dětí, loučení se školáky, výlety, společné akce pro rodiče a děti, spolupracujeme také s Obecním úřadem (různé kulturní a společenské akce) atd.

 Ředitelka spolupracuje s tzv. Radou rodičů.(viz. sekce Rada rodičů)

Při práci s dětmi podporujeme v dětech estetické cítění. Preferujeme výtvarné a pracovní činnosti využíváme různé techniky, přírodniny, modelovací hlínu, atd.

V mateřské škole se snažíme navozovat klidnou atmosféru, na děti nespěcháme. Snažíme se v nich podporovat zdravé sebevědomí, ale zároveň v žádném případě netolerujeme tzv. dětskou šikanu. V tomto směru chceme úzce spolupracovat s rodiči.

Ředitelka školy spolupracuje s Radou rodičů. Spolupráce je založená na aktivním přístupu rodičů k dění v MŠ. Rodiče se podílejí např. na přípravě různých školních akcí, mají možnost vznášet návrhy a připomínky. Tato forma spolupráce se velmi osvědčila.

V mateřské škole dostávají děti denně čerstvé jídlo (ranní svačina, oběd, odpolední svačina). V mat. škole máme kuchyň takže jídlo nemusíme dovážet. Dodržujeme také pitný režim.

Pokud máte o naši mateřskou školu zájem a chtěli byste se s námi blíže seznámit, můžete se informovat na telefonních číslech 327 515 239 nebo 724 173 997. a domluvit si schůzku nebo návštěvu. Paní ředitelka nebo paní učitelky si na vás určitě udělají čas.

Přihlášky do MŠ jsou k dispozici v mateřské škole nebo na těchto stránkách v sekci přijímací řízení.

Na nové děti i rodiče se těší paní učitelky a provozní personál školy v Miskovicích.

 

Za mateřskou školu Jitka Šteflová, ředitelka MŠ

Copyright © 2016. Mateřská školka Miskovice Rights Reserved.